Mediator w sporach zbiorowych prawa pracy – analiza problemu i postulaty de lege ferenda

Mediator in collective labor law disputes – problem analysis and de lege ferenda postulates

dr Adam Bojarski
doktor nauk prawnych; oczekuje na wpis na listę radców prawnych
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473