Konstytucyjna zasada ochrony konsumentów a działalność polubownych sądów konsumenckich na przykładzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442