Koncyliacja obligatoryjna w sporcie francuskim jako przykład nietypowej realizacji ruchu ADR

dr hab. Andrzej Wach
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
Moduł: prawo cywilne
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473