Doręczenia tytułów wykonawczych powstałych w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym

dr Piotr Sławicki
- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473