Dopuszczalność zawarcia ugody przed mediatorem w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości

dr Karolina Ochocińska ORCID: 0000-0002-7003-7488
doktor nauk prawnych, radca prawny, ORCID: 0000-0002-7003-7488
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473