Co z tą mediacją? Rozważania dotyczące upowszechnienia mediacji gospodarczej w Polsce – część I

What about mediation? Considerations for the popularization of commercial mediation in Poland – part I

Łukasz Chyla
doktorant na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; kierownik Grantu NCN Preludium na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473