Arbitraż społeczny – fakultatywna czy obligatoryjna metoda rozwiązywania sporów zbiorowych? Przyczynek do dyskusji o wykorzystaniu postępowania arbitrażowego w zbiorowych stosunkach pracy

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2018
Liczba tekstów: 395