Sprawozdanie z konferencji pt. „Mediacja na wyciągnięcie ręki” w Wieluniu (23.5.2014 r.)

A A A
Sprawozdanie z konferencji pt. „Mediacja na wyciągnięcie ręki” w Wieluniu (23.5.2014 r.)

 

 

Dnia 23.5.2014 r. w sali Cechu Rzemiosł Różnych w Wieluniu spotkali się mediatorzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, politycy, rolnicy i inne osoby zainteresowane tematyką mediacyjną. Uczestniczyli oni w konferencji „Mediacja na wyciągnięcie ręki”, którą zorganizowało Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych przy wsparciu swoich partnerów: Radia Ziemi Wieluńskiej, kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja, Sądu Okręgowego w Sieradzu, Plus Umiejętności, kancelarii mediacyjnej Grażyny Górskiej, Kancelarii Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka, Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, Wydawnictwa C.H.BECK oraz Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Patronat honorowy nad konferencją objął poseł Mieczysław M. Łuczak.

 

 

Pierwszym prelegentem była pani Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu sędzia Barbara Bojakowska, która bardzo ciekawie opowiedziała o progach i barierach mediacji w sądach i zwróciła uwagę m.in. na brak możliwości zwolnienia z kosztów stron mediacji prowadzonej ze skierowania sądu. Pani prezes zdradziła również, że najchętniej sprawy do mediacji kierują ci sędziowie, którzy znają dobrego i skutecznego mediatora i po ugodach zawartych przed mediatorem doceniają skuteczność mediacji i inne jej walory.

 

 

Jako druga głos zabrała Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna – mediator ze Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych. Temat tego wystąpienia to „Korzyści wprowadzania mediacji pracowniczych do organizacji”. Pani mediator wyliczyła wszystkie następstwa konfliktu w miejscu pracy i dała wyraźnie do zrozumienia, że ilekroć do takiego konfliktu dochodzi, to odpowiedzialny za jego rozwiązanie jest również szef (prezes, właściciel) firmy, gdyż to on powinien dbać o efektywność zespołu, a konflikt obniża tę efektywność. Zastosowanie mediacji pomaga nie tylko rozwiązać konflikt, ale również oczyścić atmosferę w miejscu pracy.

 

 

„Mediacje on line w sprawach cywilnych (gospodarczych, sportowych)” były tematem wystąpienia pani mediator Grażyny Górskiej z Oławy, wiceprezes SMC. Pani Górska podkreślała, że jej zdaniem nic nie zastąpi osobistego kontaktu mediatora ze stronami, ale czasami życie stawia nas w takich sytuacjach, gdzie prowadzenie mediacji jest możliwe tylko przy użyciu środków komunikacji na odległość, takich jak internet czy skype z uwagi np. na odległość jaka dzieli strony, gdy jedna z nich na stałe przebywa za granicą. Polskie prawo co prawda dopuszcza wykorzystanie tych technik w procesie mediacyjnym,

ale dla ważności umowy wymaga się podpisania jej przez obie strony, co uniemożliwia prowadzenie mediacji w całości online.

 

 

O mediacji w sprawach o podział gospodarstw rolnych opowiedziała pani Dorota Kamieniecka, która oprócz tego, że jest mediatorem i wiceprezesem Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, to na co dzień wykonuje również zawód notariusza. Pani Kamieniecka oprócz praktycznych rozwiązań prawnych i korzyści z zakończenia sprawy o podział gospodarstwa rolnego zwróciła również uwagę na emocjonalny i rodzinny aspekt jaki często towarzyszy tego rodzaju sprawom.

 

 

Kolejna prelegentka Pani Anna Gmurowska z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu opowiedziała o wprowadzaniu mediacji na poziomie samorządu terytorialnego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat mediacji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Dzięki temu wystąpieniu uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że są samorządy, które chcą i wprowadzają mediację jako sposób rozwiązywania sporów w różnych aspektach funkcjonowania społeczności lokalnej i jak to robią oraz że oficerowie oraz część podoficerów służb więziennych przechodzi szkolenia właśnie z zakresu mediacji.

 

 

„Mediacja w rolnictwie” to temat wystąpienia przygotowanego przez wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji Aleksandrę Petrus-Schmidt i radcę prawnego Krystiana Mularczyka. W wystąpieniu tym podkreślono, że branża rolno-spożywcza ze względu na swą specyfikę (łatwo psujące się towary, zamknięte społeczności, które lubią rozstrzygać spory we własnym gronie) jest doskonałym środowiskiem do rozwoju mediacji jako metody rozwiązywania sporów.

 

 

Ostatnim poruszanym zagadnieniem była mediacja w sprawach szkód łowieckich, która wzbudziła duże zainteresowanie uczestników i była przyczynkiem do dyskusji jaka rozpoczęła się po zakończeniu zaplanowanych wystąpień. W ramach tej dyskusji głos zabrał m.in. Pan Marek Borowski – wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

 

Podczas konferencji wręczono również akty nadania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Mediatorów Cywilnych. Jak powiedziała Prezes SMC pani Dorota Kamieniecka członkowstwo takie otrzymały osoby, które swoim działaniem znacząco wspierają stowarzyszenie praktycznie od początku jego istnienia. Honorowymi członkami Stowarzyszenia zostali między innymi: Burmistrz Wielunia Pan Janusz Antczak, Pani Hanna Kamieniecka, dziekan OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak oraz nasz redakcyjny kolega radca prawny Krystian Mularczyk.

 

 

Organizatorzy udowodnili, że o mediacji warto rozmawiać zawsze i wszędzie, bo możliwości jej stosowania są ogromne. Warto nadmienić, iż była to już druga konferencja mediacyjna zorganizowana w Wieluniu.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z konferencji pt. „Mediacja na wyciągnięcie ręki” w Wieluniu (23.5.2014 r.)
Aleksandra Petrus-Schmidt
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny