Sprawozdanie z konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” w Poznaniu (15.1.2013 r.)

A A A
Sprawozdanie z konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” w Poznaniu (15.1.2013 r.)

 

Dnia 15.1.2013 r. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu zorganizowały konferencję naukową z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”.

 

Patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Niewątpliwe powodzenie konferencji, o czym świadczy duże zainteresowanie osób przybyłych na konferencję oraz ciekawe wystąpienia prelegentów, jest w dużej mierze zasługą organizatorów, bez zaangażowania których z całą pewnością nie doszłoby do takiego wydarzenia. Konferencję zorganizowali WPiA Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I wraz z Wielkopolską Izbą Budownictwa w Poznaniu. W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele praktyki, jak i naukowcy zajmujący się na co dzień problematyką sądownictwa polubownego oraz mediacji. W podjętej dyskusji oraz wygłoszonych referatach starali się przekazać swoje dotychczasowe spostrzeżenia oraz doświadczenia z zakresu objętego tematem konferencji.

 

Konferencję otworzyli: Prorektor WSPiA ds. Nauki dr Stanisław Hinc, Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budowlanej dr inż. Marek Szczęsny oraz Dziekan WPiA WSPiA dr Dorota Czura-Kalinowska. W konferencji uczestniczyło 23 prelegentów, którzy przygotowali referaty obejmujące następujące zagadnienia:

*

Włodzimierz Broński (ks. dr hab. prof. KUL, Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji KUL), Marek Dąbrowski (Asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL) – Projekt dyrektywy w sprawie ADR w sporach konsumenckich;

*

Małgorzata Miś (doktorantka na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólnik Lex Ursulus Kaniowska Miś sp.j.), Grzegorz Miś (doktorant na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, Inspektor w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu) – Działanie rzecznika konsumentów, jako przykład ADR;

*

Łukasz Mroczyński-Szmaj (Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego) – Arbitraż i mediacja, jako instrumenty rozwiązywania sporów z udziałem odbiorców w sektorze energetycznym;

*

Stanisław Kaczmarek (inż.), Monika Kaczmarek-NowakSądownictwo polubowne i inne formy polubowne rozwiązywania sporów;

*

Mateusz Gierczak (Student na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, członek ELSA) – Praktyczne aspekty arbitrażu i mediacji w oczach studentów;

*

Dorota Czura-Kalinowska (dr, Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu, radca prawny w DCK Kancelaria Radcy Prawnego Dr Dorota Czura-Kalinowska w Poznaniu) – Bezpieczeństwo prawne prowadzenia działalności gospodarczej a postępowanie arbitrażowe – wybrane aspekty;

*

Łukasz Błaszczak (dr hab., Zakład Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) – Charakter prawny zapisu na sąd polubowny;

*

Rafał Wojciechowski (dr hab. prof. nadzw., Zakład Prawa Rzymskiego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny) – Kilka uwag o orzekaniu według zasad słuszności;

*

Andrzej Pasek (dr, adiunkt Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) – Arbitraż w postępowaniu upadłościowym i układowym;

*

Ryszard J. Wargin (Prezes, I Arbiter Gospodarczego Sądu Arbitrażowego w Poznaniu, I Arbiter przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, radca prawny w Kancelarii Hadbank and Wargin w Poznaniu) – Kilka uwag o arbitrażu w umowach budowlanych;

*

Tomasz Wierzowiecki (radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Wierzowiecki w Poznaniu) – Skuteczność zapisu na sąd polubowny – teoria i praktyka;

*

Mateusz Szymura (doktorant na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) – Poufność w arbitrażu – zasada czy dobry obyczaj;

*

Zenon Kierczyński (dr, Prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa I Wiceprezes Sądu Arbitrażowego, MBA) – Niektóre aspekty współpracy centrum mediacji z sądem na przykładzie Centrum Mediacji Gospodarczej przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa;

*

Ewa Przybylska-Katarzyniak (Wielkopolski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu) – Mediator jako katalizator porozumienia w procesie mediacji;

*

Krystian Mularczyk (radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krystian Mularczyk we Wrocławiu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej) – Skierowanie sporu do mediacji przez sąd na przykładzie mediacji gospodarczej;

*

Piotr Nowaczyk (adwokat, Chartered Arbitrator, Partner Salans, członek Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, polski delegat w Arbitrażowej Grupie Roboczej UNCITRAL) – Ocena polskiego prawa arbitrażowego na tle innych regulacji;

*

Elżbieta Kocowska-Siekierka (studentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) – Czeska ustawa o postępowaniu arbitrażowym;

*

Katarzyna Nieciecka (Manager Zarządzający EuroSun Vaccum-Solar-System GmbH, Marburg we Wrocławiu) – Biegły w postępowaniu arbitrażowym w Niemczech;

*

Włodzimierz Brych (Prezes Polskiego Stowarzyszenia o Arbitrażu, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie) – Arbitraż w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej;

*

Joanna Kosterska (studentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego) – Arbitraż po chińsku;

*

Łukasz Speer (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) – Doktryny i główne założenia arbitrażu inwestycyjnego;

*

Agnieszka Sobecka (doktorantka WPAiE Uniwersytet Wrocławski) – Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny – jawny czy poufny.

 

Każdy z modułów spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno prelegentów, jak i uczestników konferencji, których liczebność okazała się imponująca. Konferencja w swoim praktycznym ujęciu miała na celu zasygnalizowanie tych kwestii, które obecnie wywołują w praktyce największe wątpliwości. W trakcie konferencji oprócz wystąpień zaproszonych gości nie zabrakło także miejsca na dyskusje, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe toczyły się również w kuluarach. Większość uczestników podkreślała, że konferencja stała się doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla arbitrów i mediatorów zajmujących się problematyką przedstawioną na konferencji. Celem organizatorów było rozpropagowanie wiedzy na temat arbitrażu i mediacji gospodarczej oraz przedstawienie aktualnych problemów związanych ze stosowaniem tych metod rozstrzygania sporów. Konferencję zamknęła dr Dorota Czura-Kalinowska, zapraszając wszystkich do udziału w konferencji w przyszłym roku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” w Poznaniu (15.1.2013 r.)
Dorota Czura-Kalinowska , Krystian Mularczyk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny