Sprawozdanie z II. Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. „Mediacja – między teorią a praktyką” w Rzeszowie (15.5.2014 r.)

A A A
Sprawozdanie z II. Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. „Mediacja – między teorią a praktyką” w Rzeszowie (15.5.2014 r.)

 

 

W dniu 15.5.2014 r. o godz. 8.45 rozpoczęła się II Euroregionalna Konferencja Naukowa pt. „Mediacja – między teorią a praktyką”, będąca wspólnym projektem organizacji studenckich działających przy WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego UR oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska organizowanym w ramach cyklu „Między teorią a praktyką”. Konferencja miała swoje miejsce w budynku Centrum Mikrotechniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. St. Pigonia 1, aula A0).

 

 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek. Następnie uczestników powitali dr Paweł Majka, Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych oraz Studentów WPiA UR oraz Kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego dr hab. Jan Olszewski prof. UR.

 

 

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i praktycy reprezentujący 12 ośrodków krajowych oraz 2 zagraniczne m.in.: prof. zw. dr hab. Jan Łukasiewicz; dr hab. Jan Olszewski prof. UR; dr hab. Jerzy Plis prof. UR; ks. dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL; dr hab. Mariusz Załucki prof. nadzw.; mec. Iryna Nikolayeva; dr Viktoriya Gurash; mec. Andrzej Kąkolecki; adw. Tomasz Cyrol (ARS UJ); Grzegorz Frączek (Facultas Iuridica WPiA UŚ); Aleksandra Petrus-Schmidt oraz mec. Grzegorz Schmidt (Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji); Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, oraz zaproszeni goście m.in.: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Stanisław Ożog – I Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska; Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz – Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego.

 

 

Konferencja składała się z dwóch paneli: Panelu I – Międzynarodowe oraz teoretyczno-prawne wyzwania mediacji, Panelu II podzielonego na dwie części: Praktyczne wyzwania mediacji, cz. 1 oraz Praktyczne wyzwania mediacji, cz. 2 oraz prezentacje Ośrodków Mediacyjnych z obszaru Polski Południowo-Wschodniej. Podczas niej zostały zaprezentowane referaty pokazujące teoretyczne i praktyczne aspekty mediacji jako skutecznego instrumentu rozwiązywania konfliktów. Konferencję poprzedził Panel Przedkonferencyjny – Mediacja – okiem młodego naukowca, który odbył się w dniu 14.5.2014 r. od godz. 15.00 na WPiA (ul. Grunwaldzka 13 sala 13). Łącznie w konferencji udział wzięło aż 35 prelegentów.

 

 

Organizatorzy akademiccy serdecznie dziękują zewnętrznemu współorganizatorowi: Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska oraz Partnerom i Sponsorom Konferencyjnym: Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie, Fundacji Prawnikon, Kancelarii Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy oraz Wydawnictwu C.H. Beck – wydawcy czasopism Edukacja Prawnicza oraz Kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja.

 

 

Organizatorzy:

 

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska,

 

 

Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego UR,

 

 

Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego „Amicus Curiae”,

 

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna przy WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego,

 

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów,

 

 

Samorząd Studentów WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego,

 

 

Koło Naukowe Prawa Pracy,

 

 

Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa,

 

 

Koło Naukowe Prawników Sekcja Patologii Społecznej UR,

 

 

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Constitutio”.

 

 

Przy współpracy z Zakładem Komunikacji Społecznej i Prawa Prasowego UR, koordynującym Studia Podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji prowadzonych na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Senator RP Alicja Zając; Posłowie na Sejm RP: Stanisław Ożog oraz Stanisław Piotrowicz; Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek; Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Studentów WPiA UR dr Paweł Majka; prof. zw. dr hab. Jan Łukasiewicz; ks. prof. KUL dr hab. Sławomir Fundowicz oraz prof. UR dr hab. Jan Olszewski; prof. UR dr hab. Jerzy Plis; prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki; dr Eugeniusz Moczuk; dr Aneta Arkuszewska; Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDIR mec. Andrzej Kąkolecki; Przedstawiciele Polskie Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji m. Poznań – mec. Grzegorz Schmidt oraz Aleksandra Petrus-Schmidt.

 

 

Przemawia Pani Senator RP Alicja Zając; Paweł Wiercioch, Anna Maroń.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z II. Euroregionalnej Konferencji Naukowej pt. „Mediacja – między teorią a praktyką” w Rzeszowie (15.5.2014 r.)
Łukasz Mroczyński-Szmaj
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny