Zmiany we wspólnotowej definicji czasu pracy

A A A

Projekt Komisji zmierza do wprowadzenia zmian - zgodnie z aktualnym orzecznictwem ETS - we wspólnotowej definicji czasu pracy, m.in. w zakresie dotyczącym tzw. dyżurów on-call.

 

Komisja uznała bowiem, iż istnieje konieczność wprowadzenia na podstawie funcjonujących obecnie pojęć czasu pracy oraz okresu odpoczynku, dodatkowej definicji okresu gotowości (on-call time).

 

Zgodnie z projektem pojęcie to oznaczać będzie okres, w którym pracownik winien być dostępny w miejscu pracy w celu podjęcia, na żądanie pracodawcy, wykonywania swoich czynności lub obowiązków.

 

W związku z powyższym Komisja proponuje także wprowadzenie definicji nieaktywnej części okresu gotowości, przez co należy rozumieć okres, w którym pracownik pozostaje w stanie gotowości w rozumieniu poprzedniej definicji, jednakże pracodawca nie żąda od niego wykonywania jego czynności lub obowiązków.

 

Co istotne, nieaktywna część okresu gotowości pracownika nie będzie, co do zasady, zaliczana do jego czasu pracy. Możliwe będzie jednakże odstąpienie w prawie krajowym od tej zasady na mocy układu zbiorowego lub porozumienia pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników.

 

Jednocześnie projekt wprowadza wyraźnie zasadę, iż ta część okresu gotowości, w której pracownik wykonuje swoje czynności lub obowiązki, będzie bezwzględnie zaliczana do jego czasu pracy.

 

Projekt dyrektywy wprowadza także zmiany m.in. w zakresie długości okresu rozliczeniowego, wymaganej prawem długości okresu odpoczynku pracowników oraz maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z projektem dyrektywy, podczas gdy zwykły okres rozliczeniowy będzie nadal równy czterem miesiącom, państwa członkowskie będą miały możliwość pod określonymi warunkami wprowadzenia okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 12 miesięcy.

 

Projekt z 22.9.2004 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE, dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, COM(2004) 607 final.Michał Bernat
Autor jest prawnikiem w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices w Brukseli, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz Cechova Rakovsky ze Słowacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany we wspólnotowej definicji czasu pracy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny