Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

24 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Projekt zakłada, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego przez osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie będą odbierane w całości, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Świadczenia będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy.

Regulacja „złotówka za złotówkę” ma dotyczyć zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułów: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny