Zmiany w przepisach podatkowych w 2019 roku

- szkolenie, 12 grudnia 2018

A A A

Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw.

Na podatniku – przedsiębiorcy, zarządzie, biurze rachunkowym, doradcy podatkowym spoczywa obowiązek stosowania nowych przepisów. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT, PIT, akcyzie i Ordynacji Podatkowej na jednym szkoleniu prowadzonym przez ekspertów! Sprawdź co istotnie się zmienia z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych!


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, akcyzie, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ordynacji podatkowej i praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną również bieżące problemy związane z rozliczeniami tych podatków w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych. Zaprezentowane podczas szkolenia liczne przykłady pozwolą na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania omawianych regulacji.

 

Rok 2018 r. obfitował w istotne zmiany w przepisach prawa podatkowego.

 • Raportowaniem JPK objęto wszystkich podatników VAT.
 • Wprowadzono też mechanizm podzielonej płatności jako narzędzie służące uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Podczas szkolenia prowadzący opowiedzą o pierwszych doświadczeniach przedsiębiorców, a także instytucji finansowych odpowiedzialnych za wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie split payment.
 • Sporo zmian wprowadzono również w podatku akcyzowym, np. zmodyfikowano przepisy dotyczące ulgi dla małych browarów, czy zredefiniowano ubytki.
 • Z uwagi na liczne zmiany w zakresie prawa karnego oraz karnoskarbowego nie może zabraknąć odwołań do pierwszych doświadczeń adwokatów w zakresie spraw związanych z korzystaniem przez organy ścigania z takich instytucji jak konfiskata rozszerzona, a także różnych form zabezpieczeń mienia pochodzącego z przestępstwa, np. zarząd przymusowy przedsiębiorstwem, przepadek przedsiębiorstwa.
 • Prowadzący postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe rozwiązania uderzają lub mogą uderzać w uczciwych podatników.


Ustawodawca nie próżnował i nie próżnuje jeżeli chodzi o zmiany w 2019 r. ( VAT, CIT, PIT, Ordynacja, Akcyza)

 • Prowadzący odniosą się do zapowiadanych zmian w VAT w zakresie m.in. zwolnień z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy, kas on-line, matrycy VAT.
 • Omówione zostaną także zmiany w akcyzie związane z nowymi zasadami przemieszczania wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 • Przedmiotem analizy będą także szanse i zagrożenia związane z uchwaleniem nowej ordynacji podatkowej w brzmieniu proponowanym przez projektodawcę.
 • W ramach szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w zakresie podatków dochodowych, jakie wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2019r., w tym m.in. zasady przewidziane dla „exit tax”, zmiany w zakresie opodatkowania m.in. odsetek oraz należności objętych opodatkowaniem w formie WHT.
 • Ponadto zaprezentowane zostaną nowe zasady identyfikacji oraz dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz inne istotne zmiany.
 • Ponadto, na szkoleniu zostanie omówiony nowy w polskim porządku prawnym obowiązek raportowania do Szefa KAS schematów podatkowych (tzw. MDR).


Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów dyrektorów finansowych i księgowych.

 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści:

 

Jacek Matarewicz - Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w latach 2010-2018. Ekspert BCC ds. VAT, Akcyzy i prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

 


Anna Paśniczek – ekonomistka, związana z sektorem bankowym od prawie 10 lat. Ukończyła ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie praktyki zawodowej na licencjonowanego doradcę podatkowego oraz zdobywania uprawnień ACCA. Obecnie jest Kierownikiem Wydziału Podatków w Nest Banku S.A.

 

Więcej informacji oraz zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/457-zmiany-w-przepisach-podatkowych-w-2019-roku

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach podatkowych w 2019 roku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny