Zmiany w KSH – propozycje

A A A

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji KSH oraz niektórych innych ustaw.

 

Celem nowelizacji jest m.in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dopuszczenie konstrukcji udziałów beznominałowych, uczynienie kapitału zakładowego instytucją fakultatywną, zniesienie minimum kapitałowego w odniesieniu do kapitału zakładowego, zmiany w uregulowaniu kwestii nabywania przez spółkę własnych udziałów oraz dokonywania obniżenia kapitału zakładowego w celach restrukturyzacyjnych. Jednocześnie planowane jest wzmocnienie ochrony wierzycieli spółki z o.o. przez wprowadzenie testu wypłacalności, który poprzedzałby każdą wypłatę z majątku spółki causa societatis oraz wprowadzenie obowiązku tworzenia kapitału zapasowego na pokrywanie przyszłych strat.

 

Projekt dotyczy także ułatwień w prowadzeniu spółki jawnej i komandytowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania tych spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym. Zmiany w umowach spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z o.o., zawartych z wykorzystaniem wzorca, w zakresie jej postanowień zmiennych, będą mogły być dokonywane przez wykorzystanie wzorca zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. Podobnie możliwe będzie rozwiązanie ww. spółek poprzez uchwałę podjętą z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Przewidziano także obniżenie opłat sądowych od wniosków spółek, których umowy zawarto przy wykorzystaniu wzorca.

 

Źródło: www.ms.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w KSH – propozycje
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny