Zmiany w kodeksie karnym – wymiar kary

A A A

Rada Ministrów przyjęła informację dotyczącą polityki karnej oraz projektowanych zmian do KK, przedłożoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

W informacji, którą przygotowało ministerstwo, przewiduje się zmiany w KK dotyczące wymiaru kary. Przede wszystkim, przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności do 2 lat, wprowadzona zostanie możliwość orzeczenia, że po odbyciu części kary (nie dłuższej niż 3 miesiące) pozostała jej część będzie odbywana przez skazanego w systemie dozoru elektronicznego. Proponuje się także, by orzekając karę pozbawienia wolności do 2 lat, sąd przewidywał długość jej odbywania w systemie dozoru elektronicznego (od 3 do 12 miesięcy), a pozostałą jej część mógł zawiesić. Kara warunkowo zawieszona będzie mogła być skrócona (nie więcej niż o połowę).

 

Poszerzona zostanie możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego – taka możliwość będzie istniała w odniesieniu do przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Przewiduje się także złagodzenie odpowiedzialności karnej za podżeganie lub pomocnictwo - do wysokości nieprzekraczającej 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia za sprawstwo. Nowe regulacje nie obejmą jednak podżegania z udzieleniem korzyści majątkowej lub osobistej (albo jej obietnicy) w zamian za dokonanie czynu zabronionego.

 

W informacji przewiduje się także wydłużenie maksymalnego wymiaru kary ograniczenia wolności do 2 lat.

 

Źródło: www.kprm.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w kodeksie karnym – wymiar kary
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny