Zmiany w KK – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rada Ministrów

A A A

W dniu 21.11.2013 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji KK i niektórych innych ustaw.

Nowela wprowadza podwyższenie wieku ochrony małoletnich w art. 202 KK, który dotyczy pornografii. Karane będzie utrwalanie, uzyskiwanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego (do 18 roku życia).

Jednocześnie zmianie ma ulec art. 199 § 3 KK. Zabronione pod groźbą kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, będzie obcowanie płciowe z małoletnim, dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom, albo do ich wykonania, o ile związane będzie to z nadużyciem zaufania lub z udzieleniem (lub obietnicą) korzyści majątkowej lub osobistej.

Zakresem penalizacji objęto także bezpośrednie uczestniczenie – w celu zaspokojenia seksualnego – w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego (proponowany art. 202 § 4c KK).

Projekt przewiduje także zmiany w art. 101 KK dotyczącym przedawnienia karalności. W przypadku, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, lub gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego, przedawnienie przestępstwa z rozdziału XXV KK nie będzie mogło nastąpić przed upływem 10 lat od ukończenia przez tego małoletniego 18 roku życia.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w KK – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny