Zawód regulowany

A A A
Trybunał Sprawiedliwości

A. Rubino, obywatel Włoch wykonywał działalność uniwersytecką, posiadając m.in. tytuł „Lehrbefugnis” Uniwersytetu w Hamburgu. Tytuł ten potwierdza jego umiejętności w zakresie nauczania na uniwersytecie jako profesor zwyczajny w systemie szkolnictwa wyższego w Niemczech. A. Rubino kilkakrotnie zwracał się o uznanie we Włoszech jego kwalifikacji uzyskanych w Niemczech celem wpisu na listę osób posiadających krajowe uprawnienia naukowe. Jednakże Ministero dell’Università e della Ricerca (ministerstwo szkolnictwa wyższego i badań) odrzuciło ww. wnioski, kwestionując równoważność tytułu „Lehrbefugnis” przyznanego w Niemczech z tytułem umiejętności naukowych właściwym włoskiemu systemowi uniwersyteckiemu, uznając, że zawód profesora uniwersyteckiego we Włoszech nie stanowi zawodu regulowanego, gdyż dotyczy personelu zatrudnianego na podstawie konkursu, w którym udział nie wymaga posiadania określonego tytułu studiów.

 

Sąd krajowy powziął wątpliwości czy fakt, że dostęp do zawodu jest zastrzeżony dla laureatów procedury rekrutacyjnej prowadzącej do uzyskania krajowych uprawnień naukowych sprawia, że zawód ten jest zawodem regulowanym w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. L Nr 255, s. 22).

 

Trybunał wskazał, że definicja zawodu regulowanego w rozumieniu dyrektywy 2005/36 należy do zakresu prawa europejskiego. Zgodnie z tą dyrektywą zawód regulowany to działalność zawodowa, której warunki podjęcia lub wykonywania regulowane są bezpośrednio bądź pośrednio przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi nakładającymi obowiązek posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych.

 

Reasumując Trybunał orzekł, że fakt, iż dostęp do zawodu jest zarezerwowany dla kandydatów będących laureatami procedury mającej na celu wybór wcześniej określonej liczby osób w oparciu o ocenę porównawczą tych kandydatów, nie zaś w drodze zastosowania bezwzględnych kryteriów i przyznającej tytuł, którego obowiazywanie jest ściśle ograniczone w czasie nie skutkuje tym, że zawód ten będzie stanowił zawód regulowany w rozumieniu dyrektywy 2005/36. Niemniej jednak TS wskazał, że art. 45 TFUE i 49 TFUE wymagają, aby kwalifikacje nabyte w innych państwach członkowskich były w pełni uznawane i należycie uwzględniane w ramach takiej procedury.

 

Wyrok TS z 17.12.2009 r. w sprawie C-586/08, Angelo Rubino przeciwko Ministero dell’Università e della Ricerca

 

opracowała: dr Ewa Skibińska
adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zawód regulowany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny