Zawieszenie układu zbiorowego

A A A

Zdaniem SN porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi dotyczące zawieszenia układu zakładowego, obniżające wynagrodzenie, odnosi się również do osób w wieku przedemerytalnym.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę ani warunków pracy i płacy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei art. 24127 KP stanowi, że ze względu na trudną sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu jego stosowania w całości lub w części na okres do trzech lat. Porozumienie to określa, w jakim zakresie i w jakim czasie nie obowiązują z mocy prawa wynikające z układu warunki umowy o pracę.

Powodowi Zenonowi K. zostało około 11 miesięcy do nabycia prawa do emerytury, kiedy porozumienie dotyczące zawieszenia układu zakładowego obniżyło jego wynagrodzenie o 20%. Wystąpił więc do sądu o wyrównanie pensji.

Sąd I instancji przychyli się do żądania Zenona K., uznając, iż takie porozumienie nie może naruszać bezwzględnie obowiązujących przepisów, które w tym przypadku dotyczą ochrony przedemerytalnej. Sąd II instancji miał jednak odmienne zdanie - uznał, że art. 24127 KP mówi wyraźnie o tym, iż zawieszonych świadczeń nie wypłaca się z mocy prawa.

SN przychylił się do opinii SO, stwierdzając, że w tej sytuacji art. 39 KP nie ma zastosowania.

Wyrok SN z 27.10.2004 r., I PK 627/03

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zawieszenie układu zbiorowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny