Zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Agnieszka Fedor (opracowanie)
A A A

1.2.2014 r. weszło w życie ogłoszone 31.1.2014 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 156). Akt wydany na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, ze zm.) zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20.6.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 67, poz. 711 oraz Dz.U. z 2013 r. poz. 1042), które utraciło moc z dniem 1.2.2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717). Zasadniczą zmianą dotyczącą dotychczasowych uregulowań jest odnoszenie się aktu do wyłącznie jednego funduszu. Nie zmieniono zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków – pozostają takie same. Odsetki od ulokowanych nadwyżek są przychodami funduszu, a nie funduszy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Agnieszka Fedor (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny