Wprowadzenie towaru do obrotu – obowiązki informacyjne

7 stycznia 2015

A A A

Weszła w życie ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

1) określających firmę producenta w rozumieniu art. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium UE i państw członkowskich EFTA - stron umowy o EOG;

2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.

Przepis ten nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrębne szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.

Nowych uregulowań nie stosuje się do towarów:

1) wprowadzonych do obrotu na terytorium RP, przed dniem wejścia w życie noweli, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności w dotychczasowym brzmieniu;

2) wprowadzanych do obrotu na terytorium RP od dnia wejścia w życie noweli, nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Dz.U.2014, poz. 1885

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wprowadzenie towaru do obrotu – obowiązki informacyjne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny