Wdrożenie RODO w organizacji w praktyce

- szkolenie, 28 lutego 2019, Warszawa

A A A

Zapraszamy na szkolenie: „Wdrożenie RODO w organizacji w praktyce – najtrudniejsze i najistotniejsze dla praktyki wyzwania nowego prawa ochrony danych osobowych”.


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy w całości zastąpiły dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.


Czy wiesz:

- Kiedy zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w Internecie?

- Jakie dane są objęte prawem do przenoszenia danych?

- Kiedy, z kim i w jaki sposób zawierać umowę powierzenia?

- Czym jest, kiedy jest wymagany i jak przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)?

- Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach?

- Jak po 25 maja 2018 r. wygląda odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych?


W celu wdrożenia RODO do krajowego porządku prawnego, poza uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, konieczne jest także wprowadzenie setek zmian w innych ustawach. Podczas szkolenia omówione zostaną także projektowane przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/678 (druk sejmowy nr 3050; http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050). Projekt ustawy, mającej za zadanie wdrożenie RODO m.in. w sektorach energii, finansów, zdrowia, sportu i turystyki, przewiduje nowelizację ponad 160 ustaw.


Udział w szkoleniu pozwoli:

   

  • usystematyzować wiedzę na temat obowiązków przedsiębiorców określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO),
  • poznać możliwy sposób wdrożenia w przedsiębiorstwie przepisów RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych,
  • poznać zasady ochrony danych osobowych w środowisku cyfrowym według projektu rozporządzenia ePrivacy oraz określić znaczenie tego rozporządzenia dla procesu wdrażania nowych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych,
  • zapoznać się z aktualnym stanem dostosowania prawa polskiego do RODO oraz z działaniami właściwych organów w celu wykonania przepisów.

   


Prelegent:

dr adw. Paweł Litwiński

Więcej informacji i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/472-ochrona-danych-osobowych-w-przedsiebiorstwie-praktyczne-aspekty-wdrozenia-rodo

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wdrożenie RODO w organizacji w praktyce
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny