VADEMECUM BHP DLA DZIAŁÓW HR

15.4.2015 r. w Warszawie

A A A

PRELEGENT:

Marta Goroszkiewicz – prawniczka, specjalistka w zakresie prawa pracy, prawa ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (posiada uprawnienia inspektora BHP). Autorka licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada międzynarodowe certyfikaty trenerskie oraz uniwersyteckie przygotowanie pedagogiczne. Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu: bhp, prawa pracy, organizacji pracy, elastycznych form zatrudnienia oraz telepracy. Kluczowe kompetencje:

 • uprawnienia do pracy w służbie BHP (ukończone kierunkowe studia wyższe),
 • doskonała znajomość prawa pracy oraz prawa ochrony pracy,
 • doświadczenie w poradnictwie i publikowaniu w obszarze prawa pracy i bhp,
 • analiza potrzeb szkoleniowych;
 • tworzenie autorskich programów szkoleniowych;
 • prowadzenie szkoleń (metody aktywizujące) dla kluczowych pracowników firm i instytucji (w tym publicznych służb zatrudnienia), przedsiębiorców, pracodawców;
 • udział w tworzeniu oraz dostosowywaniu kalendarza szkoleń;
 • monitorowanie jakości i efektywności prowadzonych szkoleń.
 • koordynowanie szkoleń;
 • aktywne samodoskonalenie się, poszerzanie świadomości swoich talentów oraz obszarów do poprawy.

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Specjaliści i menedżerowie działów Kadr i HR, w także tym prawnicy, oraz wszystkie inne osoby, dla których specjalistyczna wiedza w zakresie prawa pracy oraz prawa ochrony pracy i BHP jest niezbędna w praktyce zawodowej.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów i godzin wymaganych przez samorządy prawnicze (NRA i KRRP). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy a ponadto ich zmotywowanie do czynnego udziału w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, jako kluczowego elementu zarządzania zakładem pracy. W trakcie szkolenia w sposób przystępny zostaną przybliżone najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem w pracy oraz przepisy prawne z tego zakresu.

PROGRAM:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie – mit czy rzeczywistość? Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa w miejscu pracy

 • kierownictwo czy partycypacja? Osobisty przykład służb HR w promocji bhp
 • wizja i cele budowania bezpiecznych warunków pracy

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie

 • rola służb HR w budowaniu i motywowaniu do budowania kultury bhp w przedsiębiorstwie
 • analiza i ocena zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • warunki pracy określone ogólnymi przepisami bhp
 • budowanie świadomości pracowników w zakresie ich roli w kształtowaniu warunków bhp
 • rola służb HR w minimalizowaniu ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie
 • wypadki przy pracy i ich skutki jako konsekwencja wadliwego zarządzania bezpieczeństwem pracy

 

3. Rola służb HR w kształtowaniu aktywnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 • współpraca wewnątrzzakładowa w kontekście kształtowania współpracy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obowiązki i odpowiedzialność pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • komisja do spraw bhp
 • związki zawodowe
 • społeczna inspekcja pracy
 • obowiązki osób zarządzających pracownikami
 • obowiązki służb HR względem organów kontrolnych
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna

4. Komunikacja na rzecz kształtowania współpracy w przedsiębiorstwie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • współpraca pracowników i osób zarządzających pracownikami w zakresie kształtowania warunków pracy
 • rola szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy w kształtowaniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie; rola służb HR w zakresie kształtowania pro aktywnych postaw pracowników
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

5. Wybrane problemy z zakresu bhp jako przykłady wyzwań z zakresu bhp dla służb HR

 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • obowiązki pracownika, uprawnienie pracownika do niewykonywania pracy w warunkach zagrożenia
 • lekarskie badania profilaktyczne
 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • posiłki, napoje oraz środki higieny
 • sytuacja prawna pracowników kierujących samochodami służbowymi
 • sytuacja prawna telepracowników
 • obsługa monitora ekranowego
 • bezpieczeństwo przy wykonywaniu pracy w warunkach biurowych
 • praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i niebezpieczne

 

Więcej informacji:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/158-vademecum-bhp-dla-dzialow-hr-

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
VADEMECUM BHP DLA DZIAŁÓW HR
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny