Uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone – projekt założeń zmian

28 maja, Ministerstwo Sprawiedliwości

A A A

Do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt założeń zmian w KPC i innych ustawach, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.

Projekt przewiduje, że prawo zainicjowania abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych będzie przysługiwać: Prezesowi UOKiK, Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, Rzecznikowi Ubezpieczonych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, powiatowym (miejskim) rzecznikom konsumentów oraz kwalifikowanym stowarzyszeniom konsumenckim wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Warunkiem wpisania organizacji konsumenckiej do rejestru będzie posiadanie 1000 członków i prowadzenie działalności przez co najmniej 2 lata.

Postępowanie sądowe, mające na celu kontrolę postanowień wzorców, będzie prowadzone w ramach postępowania nieprocesowego. W każdej tego typu sprawie sąd będzie sporządzał uzasadnienie orzeczenia z urzędu. Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego przedsiębiorcę jest niedozwolone, odnosić będzie skutek w stosunku do tego przedsiębiorcy i wszystkich konsumentów, którzy wcześniej zawarli z nim umowę na podstawie wzorca, z którego pochodzi postanowienie lub zawarli umowę z wykorzystaniem wzorca po wydaniu przez sąd postanowienia, ponieważ przedsiębiorca nie zaprzestał jego stosowania. Orzeczenie SOKiK stwierdzające, że postanowienie stosowane przez danego przedsiębiorcę jest niedozwolone, będzie miało skutek wobec wszystkich osób trzecich, – jako potencjalnych wnioskodawców – jak i wobec przedsiębiorcy, w stosunku, do którego zapadło – niezależnie od tego, czy niedozwolone postanowienie zostało wpisane do rejestru, czy też nie. Wpis do rejestru będzie więc czynnością techniczną. Wszystkie postanowienia SOKiK-u wraz z uzasadnieniami, w tym także postanowienia oddalające wnioski, będą publikowane na stronie internetowej sądu. W rejestrze oprócz postanowienia uznanego za niedozwolone opublikowany będzie wzorzec, z którego zakwestionowana klauzula pochodzi.

Źródło: www.ms.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone – projekt założeń zmian
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny