Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r.

Agnieszka Fedor (opracowanie)
A A A

19.2.2014 r. weszła w życie ogłoszona 4,2,2014 r. ustawa z 13.12.2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur (Dz.U. z 2014 r., poz. 169), do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r.

Ustawa określa zasady ustalenia i wypłaty emerytur, do których prawo zostało zawieszone na podstawie art. 28 ustawy z 16.12.2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz Dz.U. z 2012 r. poz. 1285) w związku z art. 103a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734), zwanej dalej EmRentyFUSU, w okresie od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r. Zmiana dotyczy sytuacji osób, którym w od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r. zawieszono prawo do emerytury w związku z przejściem na emeryturę bez rezygnacji z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustawa ma zastosowanie do emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury przed 1.1.2011 r. i ich prawo zostało zawieszone na podstawie ww. przepisów oraz kontynuowali pracę po 30.9.2011 r. bez rozwiązania stosunku pracy. Przepisów ustawy nie stosuje się do roszczeń emerytów, które zostały zaspokojone w drodze prawomocnego orzeczenia sądu. Wypłata następuje na wniosek emeryta złożony do właściwego organu rentowego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1.10.2011 r. do 21.11.2012 r.
Agnieszka Fedor (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny