Ustawa o administracji podatkowej

31 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o administracji podatkowej, przedłożony przez ministra finansów.

W projekcie przewiduje się m.in. regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Cel ten mają realizować centra obsługi, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, pracownicy będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego. Przewiduje się także wprowadzenie instytucji asystenta podatnika, który będzie przysługiwał mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania numeru NIP. Przewiduje się także przeniesienie do rozporządzenia katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe, co umożliwi ministrowi elastyczne reagowanie na potrzeby podatników i płatników.

Zakłada się także poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego przez wyodrębnienie w Biura Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Ustawa ma wejść w życie 1.1.2016 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które mają obowiązywać od 1.9.2015 r.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustawa o administracji podatkowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny