Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa

A A A

Krajowa Rada Sądownictwa nie posiada uprawnienia do złożenia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego dotyczącego kwestii przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska.

 

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy zauważył, że w treści art. 131 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej jako: PrUSP), regulującego zagadnienie wnoszenia środków odwoławczych od rozstrzygnięć wskazanych w § 1 tej normy, pomija się w ogóle możliwość złożenia zażalenia na uchwałę wydaną przez sąd dyscyplinarny w przedmiocie wskazanym w art. 75 § 2 pkt 3 PrUSP); ten ostatni przepis, w § 4, również takiej możliwości nie przewiduje, co oznaczałoby, iż środek odwoławczy od zapadłego w tej kwestii orzeczenia jest niedopuszczalny z mocy ustawy. W sprawie niniejszej, na uwadze jednak w szczególności należało mieć to, iż w żadnym z wymienionych przepisów PrUSP Krajowej Radzie Sądownictwa - jako organowi niebędącemu stroną postępowania - nie przyznano uprawnienia do złożenia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego dotyczącego kwestii przeniesienia sędziego na inne miejsce służbowe ze względu na powagę stanowiska, a brak takiego uprawnienia wynika jednocześnie z treści normy art. 121 § 1 PrUSP.

 

Postanowienie SN z 23.5.2003 r., SNO 24/03

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny