UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI – szkolenie

7 maja 2015 r., Warszawa

A A A

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Upadłość konsumencka po nowelizacji”. W trakcie szkolenia zostaną omówione: nowe możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie; wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania; przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów; praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

PRELEGENT:

Cezary Zalewski – pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od września 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Zastępca Przewodniczącego Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu. W latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu.

Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego. Prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, zajmujący się egzekucją kredytów konsumenckich; konsumenci.

TERMIN I MIEJSCE:

7 maja 2015 r., Warszawa, Sala konferencyjna North Gate, ul. Bonifraterska 17 (parter), godz. 10:00 – 16:00

SZCZEGÓŁY I ZAPISY:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/172-upadlosc-konsumencka-po-nowelizacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI – szkolenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny