Umowa o pracę na czas określony – zmiany

31 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji KP i innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Celem noweli jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Maksymalny dopuszczalny czas trwania ww. umów będzie wynosił 33 miesiące, a dopuszczalna liczba umów – 3. Gdy okres zatrudnienia pracownika przekroczy wymieniony limit 33 miesięcy lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 umowy – to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia kolejnej umowy – pracownik będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zasada nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych, w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Zmienią się także okresy wypowiedzenia. Dwutygodniowy okres wypowiedzenia obowiązywać będzie, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, miesięczny - gdy pracownik był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy oraz trzymiesięczny - przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata.

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Ma to dotyczyć zarówno umów o pracę na czas określony, jak i nieokreślony oraz umów o pracę na okres próbny. Zwolnienie będzie mogło objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część.

W zakresie zatrudniania pracowników na okres próbny, przepisy przewidują, że możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na taki okres, gdy jest on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, a także gdy ubiega się on o pracę tego samego rodzaju. W tym drugim przypadku ponowne zatrudnienie na okres próbny będzie możliwe tylko raz i tylko po upływie co najmniej trzyletniej przerwy w zatrudnieniu u tego pracodawcy.

Przewiduje się też zlikwidowanie w KP umów na czas wykonania określonej pracy.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Umowa o pracę na czas określony – zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny