Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

21 lipca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

Ustawa zakłada wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym (stopa referencyjna NBP plus 8 punktów procentowych). Regulacje dotyczą też nowego mechanizmu naliczania odsetek ustawowych z KC. Odsetki kapitałowe równe będą sumie stopy referencyjnej NBP i 3 punktów procentowych, zaś odsetki za opóźnienie – sumie stopy referencyjnej NBP i 5 punktów. Odsetki maksymalne stanowić natomiast będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zakłada się, że relacja między odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie będzie stała, odsetki za opóźnienie będą wyższe od odsetek kapitałowych. Taka sama relacja zostanie zachowana między odsetkami maksymalnymi kapitałowymi a maksymalnymi za opóźnienie. Ponadto, odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym mają być wyższe niż w obrocie konsumenckim.

W razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej – wzrost poziomu odsetek maksymalnych będzie zbliżony do wzrostu stóp rynkowych.

Teraz projekt trafi do Sejmu.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny