Sytuacja migrantów z Unii Europejskiej

3 listopada, RPO

A A A

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych ws sytuacji cudzoziemców będących obywatelami państw Unii Europejskiej.

 

Zdaniem Rzecznika, w obowiązującym stanie prawnym cudzoziemcy ci nie mogą w pełni korzystać z unijnej swobody przemieszczania się. Obywatele UE mogą w zasadzie bez żadnych formalności wjechać i przebywać na terytorium Polski przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Jednak prawo pobytu przez dłuższy okres cudzoziemcy ci nabywają dopiero, gdy spełnią jeden z warunków określonych w ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin. Większość z tych warunków wiąże się z zatrudnieniem bądź pracą na własny rachunek albo z posiadaniem środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Cudzoziemcy, którzy nie uzyskali prawa pobytu, nie mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. We wcześniejszych wystąpieniach Rzecznik podawał jako przykład sprawę rumuńskich Romów, którzy egzystują w skrajnej biedzie.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie, czy podjęte zostały prace legislacyjne w tym zakresie.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sytuacja migrantów z Unii Europejskiej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny