Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium naukowego „Wpływ nałogów pracownika na realizację stosunku pracy”

– Warszawa, 16 maja 2016 r.

A A A

W dniu 16 maja 2016 r. w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe nt. „Wpływ nałogów pracownika na realizację stosunku pracy”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy ALK. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Witold Bielecki (uczestniczący w obradach), zaś medialny – Monitor Prawa Pracy oraz Edukacja Prawnicza. W konferencji wzięli udział przedstawiciele społeczności akademickiej, a także administracji państwowej i samorządowej oraz środowiska pracodawców i pracowników.

Seminarium dotyczyło istotnej pod względem społecznym i prawnym problematyki nałogów pracownika w kontekście realizacji stosunku pracy. Pierwszy referat, wprowadzający w tematykę seminarium, wygłosiła prof. dr hab. Teresa Wyka (UŁ, ALK), kierownik Katedry Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, która zwróciła uwagę na brak wystarczających procedur służących ustalaniu ewentualnego stanu odurzenia lub nietrzeźwości pracownika. Tytuł kolejnego wystąpienia, mgr Karoliny Szymorek-Chachuły (UŁ), to „Cyberuzależnienia a kontrola pracownika w sieci”. Referentka przedstawiła zagadnienie dopuszczalności poddawania pracownika kontroli w związku z nadużywaniem przez niego nowoczesnych technologii (np. w celach pozasłużbowych). Pierwszą część seminarium zakończył referat dr Magdaleny Kuba (ALK, UŁ), poświęcony problematyce nałogów pracownika w kontekście zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Prelegentka rozważała, czy odmienne traktowanie pracownika ze względu na jego nałogi jest obiektywnie uzasadnione, czy też nosi znamiona dyskryminacji.

Druga część konferencji dotyczyła przede wszystkim tematyki uzależnienia pracownika od alkoholu. Pierwsze wystąpienie prof. dr. hab. Czesława Szmidta (ALK), kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademii Leona Koźmińskiego, było poświęcone zagadnieniu alkoholizmu w miejscu pracy z perspektywy teorii i praktyki zarządzania ludźmi w organizacji. W ramach kolejnego referatu mgr inż. Karolina Główczyńska-Woelke (GIP), kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy Głównego Inspektoratu Pracy, przedstawiła rezultaty badań odnośnie do alkoholu jako przyczyny wypadków przy pracy w oparciu o doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy. Tematem ostatniego wystąpienia, dr Arlety Nerki (ALK), był „Wpływ nałogów ubezpieczonego na prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego”. Referentka zwróciła uwagę na trudność w ustaleniu m.in. prawa do zasiłku chorobowego w razie stwierdzonej nietrzeźwości. Seminarium zakończyło podsumowanie dokonane przez prof. dr hab. Teresę Wykę. W Jej przekonaniu wygłoszone referaty i dyskusja skłaniają do wniosku, że na gruncie aktualnego stanu prawnego pracodawca jest często bezradny w obliczu ustalonych stanów chorobowych będących wynikiem nałogów pracownika.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium naukowego „Wpływ nałogów pracownika na realizację stosunku pracy”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny