Sądy wojskowe – zmiany

5 sierpnia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów wojskowych.

Przepisy wprowadzają zewnętrzny nadzór ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Nadzór ten będzie wykonywany poprzez delegowanych do ministerstwa sędziów sądów wojskowych. W ramach nadzoru wykonywane będą czynności związane z postępowaniem na wypadek wystąpienia uchybień w działalności tych sądów, a także czynności dotyczące reprezentowania Polski przed ETPCz.

Minister sprawiedliwości, w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.

Zgodnie z projektem, kandydat na prezesa sądu wojskowego, powoływany przez ministra sprawiedliwości, będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych. W przypadku, gdy w ciągu 2 miesięcy opinia nie zostanie wydana, minister sprawiedliwości będzie mógł – w porozumieniu z ministrem obrony narodowej – powołać prezesa sądu wojskowego pod warunkiem, że kandydat uzyska pozytywną opinię Krajowej Rady Sądownictwa. Negatywna opinia KRS będzie wiążąca. Nie wydanie opinii przez radę w ciągu 30 dni będzie oznaczać, że kandydat uzyskał opinię pozytywną.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sądy wojskowe – zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny