RODO w sektorze medycznym

5 września 2018, Warszawa

A A A

Czy wiesz, jak stosować RODO w sektorze medycznym?


 • jak zbierać zgody zgodnie z wymaganiami RODO?
 • jak wykonać nowe obowiązki informacyjne wynikające z RODO?
 • czy pacjent powinien za darmo otrzymać kopię swojej dokumentacji medycznej?
 • prawo do bycia zapomnianym a dane medyczne?
 • czy w sektorze ochrony zdrowia obowiązuje prawo do przenoszenia danych?
 • jak prawidłowo skonstruować umowy powierzenia przetwarzania danych?
 • czy w placówce medycznej należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?

Od dnia 25.5.2018 r., w którym zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), placówki medyczne zobowiązane są do stosowania regulacji prawnych wynikających z unijnego rozporządzenia. RODO wprowadza bardzo liczne i głębokie zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych, a z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają dane sensytywne, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje szczególny status.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się kompleksowo z tematyką RODO, tak aby placówka medyczna była w pełni przygotowana do spełnienia wymagań formalno-prawnych i stosowania nowych regulacji w praktyce. Zajęcia pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, aby dane osobowe i dane medyczne pacjentów oraz wszelkie informacje o ich stanie zdrowia były zbierane, przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zgodnie z RODO, a także z nową ustawą z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000). Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli uchronić się przed ewentualnymi sankcjami karnymi wynikającymi z niedopełnienia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej w placówkach leczniczych, szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich (inspektorzy ochrony danych osobowych, kadra kierownicza, pracownicy administracyjni, personel medyczny).

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane – zarówno świadczeniodawców, jak i podmiotów oferujących usługi wspierające proces terapeutyczny i proces zarządzania placówką medyczną.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Szkolenie poprowadzi wybitny ekspert z zakresu ochrony danych osobowych:

dr adw. Paweł Litwiński

Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.

Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Bierze udział w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym Komentarza do Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (C.H.Beck, 2017) oraz Komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (C.H. Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016).

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskiej Akademii Nauk i na Akademii Leona Koźmińskiego.


CZAS I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się 5.9.2018 r. w Warszawie, w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51

PROGRAM:

Sytuacja po rozpoczęciu stosowania RODO – jakie przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym?

 • RODO
 • krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
 • przepisy sektorowe dot. danych medycznych

Najważniejsze pojęcia i założenia RODO

 • dane osobowe AD 2018,
 • dane osobowe, dane wrażliwe, dane medyczne…
 • zastosowanie RODO w sektorze ochrony zdrowia.

Co zmienia RODO w przetwarzaniu danych medycznych?

 • nowy sposób zbierania zgód
 • nowe obowiązki informacyjne
 • nowe podejście do zabezpieczenia danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

 • uzyskanie kopii danych
 • przenoszenie danych
 • ograniczenie przetwarzania
 • praw do bycia zapomnianym

Outsourcing przetwarzania danych w branży medycznej

 • umowy powierzenia zgodne z RODO
 • odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

Ocena skutków dla ochrony danych w sektorze medycznym

 • kiedy przeprowadzać?
 • jak przeprowadzać?


CENA:

700,00 PLN brutto (569,11 PLN netto + VAT)*

Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu

Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu

 

* Cena obejmuje: komplet materiałów szkoleniowych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

 

Szczegóły i rejestracja:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/429-rodo-2018-w-sektorze-medycznym-przetwarzanie-danych-sensytywnych-dotyczacych-zdrowia

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
RODO w sektorze medycznym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny