Reforma postępowania karnego

A A A

Sejm przyjął obszerną nowelizację KPK, zmierzającą do skrócenia postępowania karnego oraz uproszczenia tego postępowania.

 

Zgodnie z projektem w postępowaniu karnym wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

     

  1. Wprowadzenie większej kontradyktoryjności procesu karnego, zwiększenie aktywności stron procesowych,

  2. Ograniczenie możliwości przeprowadzania dowodu z urzędu, zmiana roli sądu na rolę arbitra,

  3. Przekazanie podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym, a także niektórych decyzji merytorycznych, do kompetencji referendarzy sądowych,

  4. Poszerzenie dostępu do pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego, a także przyznanie radcom prawnym uprawnień do prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych.

  5.  

 

Ponadto, nowelizacja przewiduje zmiany w KK, dotyczące przeniesienia odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny do kodeksu wykroczeń, podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie rzeczy). Jednocześnie wprowadza umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego, w przypadku pojednania sprawcy z oskarżonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie.

 

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Reforma postępowania karnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny