Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

- 25 czerwca 2019, Warszawa

A A A

Zapraszamy na szkolenie nt. „Prawo restrukturyzacyjne w praktyce”. Celem szkolenia jest pokazanie na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych problemów, które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów.


W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie

 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne,

 • skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe

 • praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych

 • najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach;

 • praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego

 • możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną;

 • uprawnienia wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznego zabezpieczania wierzytelności na wypadek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ;

 • procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich i przedstawieniem przebieg postępowań w konkretnych sprawach

 • sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych

 • pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych

 • skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania

 • podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym


PRELEGENT:

Cezary Zalewski pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Od września 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu.


Więcej informacji i zapisy:

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/511-prawo-restrukturyzacyjne-w-praktyce


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny