Prawo do emerytury

A A A

SN (7) stwierdził, że prawo do emerytury jest uzależnione od rozwiązania wszystkich stosunków pracy łączących emeryta z pracodawcami, nawet gdy podstawą świadczenia są zarobki uzyskiwane przez emeryta tylko u jednego z pracodawców.

Sprawa dotyczyła Stanisława D., który rozwiązał stosunek pracy tylko z jednym z pracodawców, u których pracował bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Inne stosunki pracy, z pozostałymi pracodawcami trwały nadal - pozwany pracował i jednocześnie pobierał emeryturę. Ze względu na te okoliczności organ rentowy zażądał zwrotu wypłaconej emerytury, kwalifikując ją jako świadczenie nienależne.

Sądy oddaliły żądanie ZUS i sprawa trafiła do SN, który z kolei zwrócił się do powiększonego - siedmioosobowego - składu z pytaniem prawnym. Dotyczyło ono rozstrzygnięcia kwestii, czy prawo do emerytury ulega zawieszeniu na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy wiążących go z wszystkimi pracodawcami, u których pozostawał w zatrudnieniu bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, także w przypadku gdy przy ustalaniu emerytury i jej wysokości uwzględnione zostały okresy i zarobki z tytułu zatrudnienia uzyskiwane przez emeryta tylko u niektórych spośród tych pracodawców.

SN udzielił pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Z treści powołanego przepisu wynika, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienie kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego praca była wykonywana bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury - mowa tu zatem o jednym pracodawcy. Jednakże należy podkreślić, iż ustawodawca, pisząc „pracodawca”, dopuszcza objęcie regulacją prawną więcej niż jednego podmiotu. Zgodnie z takim rozumieniem uprawniony do emerytury powinien rozwiązać wszystkie stosunki pracy.

Uchwała SN (7) z 10.11.2004 r., II UZP 9/04

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do emerytury
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny