Prawo autorskie – ochrona utworów muzycznych

17 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W odniesieniu do utworów słowno-muzycznych zostanie wprowadzona taka sama zasada, jak w przypadku utworów współautorskich – czas ochrony będzie liczony od chwili śmierci ostatniego z autorów. Rozwiązanie to będzie obowiązywać wówczas, gdy tekst i muzyka zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego.

Przewiduje się także wydłużenie czasu ochrony prawa do artystycznych wykonań – do 70 lat. Nowe przepisy mają także na celu przyznanie artystom prawa do odzyskania praw przeniesionych na producenta fonogramu, w sytuacji, gdy nie oferuje on sprzedaży odpowiedniej liczby egzemplarzy lub nie udostępnia fonogramu w internecie. Artyście będzie ponadto przysługiwać coroczne dodatkowe wynagrodzenie od producenta w przypadku, gdy przeniósł on na producenta fonogramu swoje prawa za jednorazowym wynagrodzeniem.

Przepisy wdrażają regulacje wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (2011/77/UE).

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo autorskie – ochrona utworów muzycznych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny