Pracownik niepełnosprawny

A A A

Z orzeczenia SN wynika, iż fakt dofinansowania stanowiska pracy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie odbiera takiemu pracownikowi ochrony przewidzianej w Kodeksie.

Kwestia, czy status zatrudnionego dzięki pomocy państwa pracownika jest gorszy od innych, wynikła w sprawie Marii R., niepełnosprawnej zatrudnionej na czas określony w urzędzie pracy na stanowisku księgowej. Umowę tę następnie przedłużano na kolejne oznaczone okresy. Gdy umowa wygasała, sporządzano nową z przesuniętą datą wygaśnięcia, a pozostawiano pierwszy dzień zatrudnienia bez zmian. W sumie takich umów było sześć. W efekcie Maria R. wystąpiła o sądowe ustalenie, że wiąże ją umowa na czas nieokreślony zgodnie z art. 251 KP.

Pozew ten oddalił SR, ale SO go uwzględnił. Pełnomocnik urzędu wskazywał, iż dofinansowanie z PFRON jest przyznawane na czas określony i ten fakt bierze pod uwagę pracodawca, zatrudniając niepełnosprawnego, a do takich umów art. 251 KP nie ma zastosowania.

SN uznał jednak argumentację pełnomocnika powódki, zdaniem którego z otrzymywania dofinansowania pracodawca nie może wywodzić zmniejszenia swoich obowiązków. Oznacza to, że dofinansowanie z PFRON nie odbiera niepełnosprawnemu pracownikowi ochrony, jaką przewidują przepisy Kodeksu pracy.

Wyrok SN z 14.10.2004 r., I PK 693/03

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pracownik niepełnosprawny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny