Praca w służbie cywilnej a art. 251 KP

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalne jest zatrudnienie osoby podejmującej pracę w służbie cywilnej nie po raz pierwszy na czas określony. Rygorom art. 251 KP podlega natomiast zawarcie kolejnych takich umów.

Zgodnie z art. 251 KP zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę na czas określony, a przerwa między nimi nie przekraczała miesiąca.

Sytuacja w służbie cywilnej jest nieco odmienna. Mianowicie z osobami podejmującymi pracę w służbie cywilnej pierwszy raz zawiera się umowę na czas określony, w czasie której zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej.

Na te uregulowania powołał się Wacław B. Jako że procedura przygotowawcza, którą miał przejść, przedłużała się, zawarto z nim drugą umowę na kilka miesięcy. Trzeciej nie było. Powód uważał, że już pierwsza umowa powinna być zawarta na czas nieoznaczony i domagał się sądowego ustalenia nawiązania takiego właśnie stosunku pracy. W Inspekcji Weterynaryjnej pracował od 1975 r. na różnych stanowiskach i z pewnością nie podejmował tego rodzaju pracy po raz pierwszy.

Sąd Rejonowy pozew oddalił, a Sąd Okręgowy powziął wątpliwość, czy dopuszczalne jest zawarcie z takim pracownikiem umowy na czas określony i czy nie należy jej zakwalifikować jako stałej.

Zdaniem SN takiego pracownika można zatrudnić na czas określony. Stosunki w służbie cywilnej mają charakter mieszany - pracowniczo-służbowy - z przewagą elementów ogólnopracowniczych. Można z takim pracownikiem zawrzeć kolejne umowy na czas określony. Jeżeli będzie to trzecia umowa i byłyby spełnione przesłanki z art. 251 KP, to przekształci się ona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Uchwała SN z 18.11.2004 r., II PZP 10/04

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Praca w służbie cywilnej a art. 25<sup>1</sup> KP
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny