Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - założenia

31 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Założenia do projektu ustawy przewidują wdrożenie do polskiego prawa zasad postępowania ADR, dotyczących rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem na drodze pozasądowej. Postępowanie ma objąć spory o charakterze krajowym i transgranicznym, dotyczące zobowiązań umownych w zakresie umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Postępowanie to ma być dla stron dobrowolne i nie będzie zamykać drogi sądowej.

W projektowanej ustawie znajdą się szczegółowe przepisy regulujące zasady, tok oraz sposoby postępowania ADR. Postępowanie to, zgodnie z założeniami, ma być dla konsumentów nieodpłatne lub dostępne za opłatą o nieznacznej wysokości.

Podstawą systemu będą sektorowe organy administracji (w tym m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Komisja Nadzoru Finansowego). Podmiotem o charakterze horyzontalnym, którego zakres działania obejmowałby sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy, będzie Inspekcja Handlowa.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - założenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny