„Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”

- zaproszenie

A A A

W dniach 22-23 maja 2014 r. odbędzie się w Krakowie konferencja naukowa, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pt: „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”.

Konferencja ta stanowi finalny etap grantu naukowego realizowanego w ramach konkursu „Harmonia 4”. W ramach tego konkursu rozpatrywane były m.in. projekty badawcze, realizowane w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Na mocy decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 22 lipca 2013 roku beneficjentem bezpośrednim przyznanych środków finansowych został Uniwersytet Jagielloński, przy czym Koordynatorem Projektu badawczego jest Prof. dr hab. Piotr Hofmański – Kierownik Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Członkami zespołu badawczego są dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr hab. Andrzej Światłowski, dr hab. Adam Górski, dr Michał Rusinek, dr Marcin Żak oraz dr Paweł Czarnecki. Ponadto w pracach zespołu pomagają doktoranci Katedry Postępowania Karnego UJ (Maciej Andrzejewski, Marzena Andrzejewska, Patrycja Balcer, Małgorzata Czerwińska, Paweł Dębowski, Hubert Mazur i Katarzyna Miszograj). Z zespołem polskim w ramach grantu czynnie współpracują ośrodki naukowe z takich krajów jak: Austria, Brazylia, Estonia, Hiszpania, Japonia, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, USA, Węgry i Włochy.

Już pobieżny przegląd powyższych krajów potwierdza, że jest to przedsięwzięcie naukowe niezwykle wysokiej rangi tak w skali krajowej, jak też międzynarodowej z uwagi nie tylko na globalny zasięg całego zagadnienia, ale przede wszystkim niezwykle interdyscyplinarną płaszczyznę badawczą. Celem projektu jest bowiem uzyskanie informacji dotyczących zagadnienia zbierania i wykorzystywania dowodów operacyjnych na użytek prowadzonego postępowania karnego oraz dowodów pozaprocesowych istotnych także w innych postępowaniach sądowych i pozasądowych.

W pierwszej fazie badań została wysłana do kooperantów z zagranicznych ośrodków badawczych ankieta zawierająca zestaw pytań dotyczących czterech głównych zespołów zagadnień: konstytucyjne prawa obywatelskie a zbieranie dowodów (granice ingerencji w prawo do prywatności w zakresie ustawowym i konstytucyjnym); gromadzenie dowodów operacyjnych przez służby specjalne (przesłanki zarządzania takich czynności procesowych jak: niejawna kontrola korespondencji i przesyłek, niejawny podsłuch nakierowany na pozyskiwanie treści, niejawna obserwacja jednostki przez służby oraz przy zastosowaniu środków technicznych); gromadzenie dowodów przez podmioty prywatne (dopuszczalność zbierania informacji przez podmioty prywatne, stosowanie prywatnej opinii biegłego oraz dopuszczalność wykorzystania nagrań prywatnych) oraz funkcjonowanie dowodu transgranicznego (kwestie związane z wykorzystywaniem w charakterze dowodu materiałów pochodzących od organów państw obcych oraz warunków ich transponowania do polskiego procesu karnego). Polski zespół badawczy aktualnie przygotowuje opracowania raportów badawczych jakie zostały nadesłane od zagranicznych kooperantów. Pozwoli to przeanalizować rozwiązania normatywne przyjęte w systemach prawnych innych państw.

Na konferencji zostaną przedyskutowane najważniejsze kwestie zamieszczone w raportach badawczych, a ponadto zaproszeni goście będą mogli wymienić swoje doświadczenia z zakresu praktycznego stosowania prawa. Organizatorzy mają nadzieję, że w ten sposób uda się stworzyć forum wymiany poglądów we wskazanym wyżej obszarze. Zwieńczeniem dwuletnich prac realizowanych w międzynarodowej grupie badawczej będzie bilingualna (polsko-niemiecka) monografia, adresowana do szerszego grona odbiorców, która będzie stanowiła nieocenione źródło informacji w badanym obszarze na płaszczyźnie prawnoporównawczej. Aktualnie na rynku wydawniczym trudno znaleźć pozycję bibliograficzną, która spełniałaby powyższe wymogi. Więcej informacji na stronie grantu naukowego: http://www.law.uj.edu.pl/~kpk/dowody/.

(dr Paweł Czarnecki, Katedra Postępowania Karnego UJ).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
„Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny