Postępowanie w sprawach o wykroczenia

A A A
1 lipca

Ustawa z 22.5.2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa ma za zadanie wprowadzenie nowego uproszczonego trybu postępowania. Postępowania uproszczone, nakazowe i przyspieszone uzyskały nazwę trybów podstawowych. Postępowanie zwyczajne następuje, gdy rozpoznania sprawy w tym trybie zażąda obwiniony lub prezes sądu albo gdy sąd tak postanowi. Nowela m.in. przyznaje prawo, aby pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia mógł wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego ubocznego lub subsydiarnego oraz przewiduje natychmiastową wykonalność wyroku skazującego w stosunku do osoby czasowo przebywającej na terytorium RP, albo niemającej na nim stałego miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu.

Tekst ustawy znajdą Państwo w serwisie www.promulgatory.beck.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny