Polityka karna – zmiany przyjęte przez Rząd

8 maja, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji KK oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Głównym celem projektu jest zmiana struktury orzekanych kar poprzez zwiększenie udziału kar grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Projekt zakłada wydłużenie do 2 lat maksymalnego wymiaru kary ograniczenia wolności. Kara ta będzie mogła być łączona z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne lub z potrącaniem z wynagrodzenia skazanego pewnych kwot. Oprócz tych dwóch obowiązków sąd będzie mógł orzec wobec skazanego pobyt w warunkach dozoru elektronicznego.

W kwestii orzekania grzywny proponuje się zasadę wpisywania zalegającego dłużnika do rejestru dłużników i rejestru Biur Informacji Gospodarczej.

Ustawa uchyla możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności i grzywny. Ogranicza się natomiast możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności – do kary nie dłuższej niż rok. Ponadto warunkowe zawieszenie nie będzie możliwe, jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu był już skazany na karę pozbawienia wolności.

Projekt przewiduje wprowadzenie kary mieszanej, polegającej na orzeczeniu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności (z warunkowym jej zawieszeniem lub jako kary bezwzględnej), połączonej z karą ograniczenia wolności do 2 lat.

Projekt przewiduje także wprowadzenie konfiskaty rozszerzonej, czyli możliwości orzeczenia przepadku obejmującego również mienie, które sprawca wprowadził do obrotu. Przepadek będzie mógł objąć rzeczy posiadane przez osobę trzecią lub przypadające jej prawa majątkowe.

Zmiany objęły także środki zabezpieczające. Będą one stosowane wobec osób niepoczytalnych, z ograniczoną poczytalnością, sprawców wybranych przestępstw, którzy podlegają odpowiedzialności karnej, a którzy – ze wzglądu na zaburzenie sfery woli – stanowią zagrożenie społeczne. Ponadto, środek zabezpieczający można będzie orzec obok kary, wobec poczytalnych sprawców zabójstwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia lub czynności seksualnych z małoletnim, gdy czyny te popełnione zostaną w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych lub w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia za przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXIII, XXV lub XXVI KK, popełnione w związku z zaburzeniem osobowości o takim charakterze lub nasileniu, że sprzyja ono popełnianiu czynów łączących się z przemocą lub groźbą jej użycia.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Polityka karna – zmiany przyjęte przez Rząd
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny