Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym. Jak pomóc podatnikowi na każdym etapie - postępowanie dowodowe, interpretacje, sprawa w sądzie

Konferencja (14 listopada 2018)

A A A

 

Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS, mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji.

Z roku na rok zwiększa się praktyczna rola pełnomocnika w postępowaniu z uwagi na fakt, że postępowania i kontrole podatkowe zaczynają robić się bardziej opresyjne dla przedsiębiorców. Zaostrzają się przepisy dotyczące obowiązków podatników, a nowych uprawnień im nie przybywa. Dlatego też ważne jest dopilnowanie kwestii proceduralnych na każdym etapie.

Cel konferencji:

 
Tegoroczną edycję konferencji dla pełnomocników w całości poświęcamy ich bieżącym, praktycznym wyzwaniom. Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji. Najistotniejsze wyzwania pełnomocników tego roku to: prawidłowe zadbanie o interesy podatnika na etapie postępowania dowodowego po zmianie struktury fiskusa (organy podatkowe i urzędy celno-skarbowe). Dlatego na konferencji szczególnie przyjrzymy się możliwościom i uprawnieniom pełnomocników w postępowaniu dowodowym.

Na konferencji omówione zostaną także możliwości wykorzystania dowodów z innych postępowań (karne i karnoskarbowe) uzyskanych w ramach równolegle prowadzonego i niezakończonego postępowania karnego bez wiedzy podatnika. Tutaj ważne będzie uwzględnienie przełomowego orzeczenia wyroku TSUE C-419/14 WebMindLicenses. Uczestnicy poznają nowe trendy w zakresie wydawania interpretacji podatkowych i nowości dotyczące interpretacji grupowych.


Nawet doświadczeni pełnomocnicy mają problem z „hodowaniem” odsetek przez fiskusa w ramach wyłączenia naliczenia odsetek w świetle art. 54 Ordynacji.


Uczestnicy dowiedzą się jak postępować w trakcie kontroli, by nie narazić się na zarzut przyczynienia do opóźnienia w wydaniu decyzji oraz jak gromadzić dowody na okoliczność takiego zarzutu organów.


Prelegenci pełnomocnicy omówią powyższe zagadnienia w oparciu o studia przypadków z własnej praktyki postępowań. W wystąpieniach prelegentów uwzględniony zostanie zarówno aktualny stan prawny, jak i planowane zmiany w przepisach których możemy się spodziewać w roku 2019 i kolejnych.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja adresowana jest do pełnomocników podatnika: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, którzy zajmują się tematyką podatkową, a w szczególności reprezentują swoich klientów przed organami podatkowymi. Prezentowane zagadnienia zainteresują także prawników, którzy na co dzień zajmują się innymi obszarami doradztwa prawnego, jednak chcieliby zdobyć niezbędną i praktyczną wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków pełnomocnika.

Tematyka konferencji skierowana jest również do przedsiębiorców i ich służb podatkowo-księgowych, które uczestniczą bezpośrednio w procedurach kontrolnych i podatkowych.
Omawiane zagadnienia mogą pomóc w przygotowaniu się podatników i ich pełnomocników do czynnego udziału w procedurach kontrolnych, w szczególności poprzez znajomość praw i obowiązków z jakich mogą korzystać.


Na konferencji w praktyczny i skondensowany sposób dowiesz się :

 • Jakie są uprawnienia i obowiązki pełnomocnika w postępowaniu dowodowym?
 • Na czym będą polegały „interpretacje grupowe” według nowej Ordynacji?
 • Jakie są aktualne trendy w zakresie interpretacji indywidualnych i innych instrumentów ochrony zaufania?
 • Kiedy można wykorzystać dowody z innych postępowań w postępowaniu podatkowym?
 • Jaki jest status materiałów z postępowania karnego w świetle wyroku TSUE C-419/14 WebMindLicenses?
 • Czy podatnicy muszą ponosić koszty opieszałości fiskusa w prowadzonych kontrolach?
 • Jak pełnomocnik powinien postępować w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego, aby nie narazić się na zarzut przyczynienia się do opóźnienia w wydaniu decyzji?
 • Dlaczego reprezentacja przez pełnomocnika jest istotna dla zabezpieczenia interesów podatnika w trakcie kontroli?
 • Co się zmieni w przepisach o wyłączaniu naliczania odsetek za zwłokę po nowym roku?

 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Od 20 lat jesteśmy po stronie podatników i pełnomocników!

Na konferencji wystąpi m.in.: prof. dr hab. Adam Mariański, r. pr. Anna Iliana Bryńska, doradca podatkowy Alicja Sarna oraz dr Hanna Filipczyk. Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Poznaj punkt widzenia przedstawicieli pełnomocników i sądu!

Sprawdź co zyskasz:

 • 6 godzin czystej praktyki, rzetelną uporządkowaną wiedzę,
 • case study - omówienie konkretnych przypadków z praktyki prelegentów,
 • wymianę doświadczeń z prelegentami pełnomocnikami z renomowanych kancelarii i sędzią NSA,
 • komplet materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/453-konferencja-pelnomocnik-w-postepowaniu-podatkowym-jak-pomoc-podatnikowi-na-kazdym-etapie---postepowanie-dowodowe-interpretacje-sprawa-w-sadzie

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym. Jak pomóc podatnikowi na każdym etapie - postępowanie dowodowe, interpretacje, sprawa w sądzie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny