Ostatnio weszły w życie

A A A

21.08. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808), która zmienia m.in. przepisy ustawy z 6.3.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 ze zm.).

Zmiany te dotyczą trybu przeprowadzenia kontroli przez PIP. Określono:

- obowiązek przedstawienia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przed przystąpieniem do czynności kontrolnych (art. 3 ust. 31), a jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają jej niezwłoczne podjęcie, kontrola może zostać przeprowadzona tylko po okazaniu legitymacji służbowej. W takiej sytuacji inspektor PIP najpóźniej w terminie trzech dni od podjęcia tej kontroli mam obowiązek okazać kontrolowanemu stosowne upoważnienie (art. 3 ust. 32);

- podmiot upoważniony do wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, czyli Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy (art. 3 ust. 33);

- szczegółową treść upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 3 ust. 34).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ostatnio weszły w życie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny