Organizacja wokand sądowych – reforma procedury karnej

17 marca, Prokurator Generalny

A A A

Prokurator Generalny przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości propozycje wdrożenia kompleksowego systemu planowania terminów rozpraw i posiedzeń sądowych z udziałem prokuratora („System Organizacji Terminarza Rozpraw”).

Obecna praktyka wyznaczania przez sądy terminów rozpraw i posiedzeń w sprawach rozpoznawanych z udziałem oskarżyciela publicznego, w większości przypadków uniemożliwia udział w posiedzeniu autora aktu oskarżenia. Dochodzi bowiem do kolizji pomiędzy terminami rozpraw i posiedzeń wyznaczanych przez różne składy orzekające a obowiązkami prokuratora związanymi z prowadzeniem postępowań przygotowawczych.

Prokurator Generalny proponuje zmiany w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych oraz Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zmierzają one do skoordynowania terminarza pracy prokuratorów z terminami wokand sądowych.

Źródło: www.pg.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Organizacja wokand sądowych – reforma procedury karnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny