Ogólnopolska Konferencja Prawnicza

NAJNOWSZE (wprowadzone oraz planowane) ZMIANY W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, INSIDERÓW ORAZ NABYWCÓW ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

A A A

Business Option s.c. oraz RKKW Kwaśnicki Wróbel & Partnerzy zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Prawniczą Rynku Kapitałowego

NAJNOWSZE (WPROWADZONE ORAZ PLANOWANE) ZMIANY W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM, INSIDERÓW ORAZ NABYWCÓW ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI

11 czerwca 2014, Instytut Rozwoju Biznesu, ul. Sienna 73, Warszawa

W dniu 26 listopada 2013 r. weszła w życie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca m. in. dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym.

Dlaczego nasza konferencja?
Zaznajomienie się z kształtem podstawowych instytucji oraz reguł dotyczących wykonywania obowiązków informacyjnych „sensu largo”, pozwoli emitentom na ewolucyjne dostosowywanie własnej polityki do nadchodzących wymogów formalnych.

Jednocześnie wejście w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), a także komplementarnej do niego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (MAD – Market Abuse Directive) spowoduje istotne przemodelowanie reżimu dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek publicznych, zaistnieje konieczność usunięcia z systemu prawa wewnętrznego znacznej części przepisów znanych już emitentom oraz inwestorom, a także dostosowania pozostałych do nowej rzeczywistości wynikającej z rozporządzenia MAR.

Uczestnicy:
radcowie prawni, adwokaci, prawnicy obsługujący emitentów papierów wartosciowych i nabywców akcji, in-house lawyers, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, osoby odpowiedzialne za sporządzanie okresowych raportów finansowych, osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie.

W programie:

Blok I - Bieżące obowiązki informacyjne emitentów

Blok II - Zasady obchodzenia się z informacjami finansowymi

Blok III - Obowiązki osób trzecich oraz sankcje

Prelegenci:

  • dr Radosław L. Kwaśnicki, r. pr. Krzysztof Wróbel, Karol Szymański - wieloletni współpracownik Kancelarii RKKW.

Formuła:

Każdy blok zostanie omówiony przez kilku ekspertów z kancelarii RKKW, doświadczonej w obsłudze emitentów papierów wartościowych, insiderów oraz nabywców znacznych pakietów akcji.

Po każdym bloku przewidujemy obszerną dyskusję panelową z udziałem prelegentów oraz zaproszonych Gości - będącymi aktywnymi uczestnikami oraz obserwatorami rynku kapitałowego, w tym m.in.:

  • Marek Wodnicki – Dyrektor Biura Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych,
  • dr Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu AntaresCorporate Finance Sp. z o.o.,
  • r. pr. Marek Wędrychowski - arbiter Sądu Polubownego przy KNF, były Dyrektor Pionu Prawno - Legislacyjnego UKNF
  • mec. Alicja Piskorz – radca prawny obsługujący instytucje finansowe.

Pełna lista panelistów jest w trakcie potwierdzania. Aktualizowane na bieżąco informacje znajdą Państwo na www.businessoption.pl.

Patroni:
Giełda Papierów Wartościowych, Rynek Kapitałowy, Monitor Prawniczy, Monitor Prawa Handlowego, eGospodarka.pl, LegalNews24.pl, inBank.pl

Szczegóły dotyczące konferencji wraz z PROGRAMEM i harmonogramem dnia są dostępne na www.businessoption.pl. Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ogólnopolska Konferencja Prawnicza
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny