Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA KPC 2019. Nowy kształt polskiego procesu cywilnego

Łódź, 6 grudnia 2019

A A A

Omówienie najważniejszych problemów nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r.

 


Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, w tym między innymi:

· instytucja nadużycia prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia;

· nowe zasady organizacji postępowania – wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz zwiększenie rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron;

· istotne zmiany w postępowaniu dowodowym – bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia, precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić; zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie; odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych;

· postępowanie w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej.


Więcej informacji i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/587-ogolnopolska-konferencja-naukowa-kpc-2019-nowy-ksztalt-polskiego-procesu-cywilnego-lodz

 


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA KPC 2019. Nowy kształt polskiego procesu cywilnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny