Odwołujący może zwolnić

A A A

Organ, który odwołuje prezesa, może również rozwiązać z nim umowę o pracę.

Zgromadzenie wspólników odwołało Adama B. z funkcji prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w K., z którym wiązała go również umowa o pracę. W uchwale tej jednocześnie zawarto stwierdzenie, że odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem. Zanim jednak upłynął trzymiesięczny okres wypowiedzenia, nowy zarząd rozwiązał z nim stosunek pracy dyscyplinarnie, jako przyczynę podając posiadanie udziałów w konkurencyjnej firmie, w okresie kiedy piastował stanowisko prezesa.

Adam B. pozwał spółkę, domagając się m.in. wypłaty odprawy zagwarantowanej w umowie w razie zwolnienia przed upływem kadencji - nie przysługiwała ona, jeżeli przyczyną zwolnienia było ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Roszczenie powoda zostało oddalone przez sądy niższych instancji.

Pełnomocnik powoda wskazywał, że walne zgromadzenie nie jest ciałem władnym do rozwiązania umowy z prezesem, gdy w spółce była rada nadzorcza. Ponadto podkreślił brak konsekwencji - skąd ciężkie naruszenie obowiązków, jeżeli wobec Adama B. zastosowano wypowiedzenie.

Sąd Najwyższy oddalił kasację powoda. Podkreślono, że nawet gdy istnieją dwa stosunki: korporacyjny i pracowniczy, dokonanie rozwiązania umowy o pracę przez organ odwołujący jest możliwe, jeżeli nastąpi to jednocześnie. Natomiast odprawa nie była uzależniona od zwolnienia dyscyplinarnego, ale od naruszenia obowiązków. Nawet dopatrując się podstaw zwolnienia dyscyplinarnego, pracodawca może zastosować łagodniejszą formę - wypowiedzenie.

Wyrok SN z 14.12.2004 r., III PK 60/04

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odwołujący może zwolnić
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny