Ochrona właściciela znaku a działania jego przedstawiciela

A A A
z sal sądowych

NSA oddalił skargę "Belet Polska" w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "Belet" udzielonego na rzecz skarżącej.

Zdaniem NSA rejestracja znaku towarowego "Belet" na rzecz "Belet Polska" narusza przepisy art. 8 pkt 1 i 2 ZnTowU. Według składu orzekającego ze względu na bardzo bliskie podobieństwo znaków towarowych "Belet" zarejestrowanych na rzecz "Belet Polska" i "Belet" a.s. oraz na relacje handlowe pomiędzy obiema firmami należy przyjąć, że zarejestrowanie powołanego znaku na rzecz "Belet Polska" było sprzeczne z art. 6 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Przepis ten chroni właściciela znaku w jednym z państw członkowskich przed działaniami nielojalnego przedstawiciela lub agenta, wnoszącego bez zgody właściciela o zarejestrowanie tego znaku na swoją rzecz. Zdaniem sądu niezasadne są zarzuty skarżącej, iż zgoda na zarejestrowanie przez nią znaku należącego do wspólnika wynika z braku odpowiedniego zakazu w umowie spółki lub też innych umowach zawieranych między partnerami. NSA zwrócił tu uwagę, że pojęcie agenta lub przedstawiciela należy w tym przypadku interpretować według prawa polskiego. Skarżąca sprzedając na polskim rynku wyroby dostarczane przez "Belet" a.s. występowała w takiej roli. Sąd nie podzielił w tej kwestii stanowiska UP, iż obie spółki będąc współudziałowcami przedsiębiorstwa mają inne prawa niż agent i przedstawiciel handlowy wymienieni w art. 6 Konwencji Paryskiej. Według NSA wynika ono z nieodróżnienia dwóch rodzajów powiązań zachodzących między tymi podmiotami.

Stosunków pomiędzy wspólnikami spółki z o.o. określonych umową spółki oraz przepisami prawa regulującymi ustrój i działanie takich podmiotów nie można utożsamiać ze stosunkami łączącymi je jako niezależne przedsiębiorstwa działające w sferze gospodarczej.

Kontakty handlowe między "Belet Polska" i "Belet" a.s. nie mają nic wspólnego z ich prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy spółki lub przepisów KSH.

Ponadto NSA wskazał na naruszenie art. 8 pkt 2 ZnTowU, gdyż firma "Belet" a.s. występuje w obrocie handlowym od 30 lat, a na rynku polskim działała przed zawiązaniem spółki "Belet Polska". Nazwa spółki identyfikująca podmiot gospodarczy na rynku jest odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej, stanowi zatem dobro osobiste w rozumieniu art. 23 KC.

Wyrok NSA z 28.3.2002 r. - II SA 2971/01

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona właściciela znaku a działania jego przedstawiciela
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny